Kurier (Polskie Filmy)

Film „Kurier” opowiada historię Jana Nowaka Jeziorańskiego, który podczas II Wojny Światowej był jedną z kluczowych postaci polskiego ruchu oporu. Człowiek o niezwykłej odwadze, który służył jako wysłannik między dowódcami ruchu oporu AK (Armii Krajowej) i Rządu Polskiego na Uchodźstwie, a także innych rządów sojuszniczych, stał się znany jako Kurier z Warszawy.

The film called Kurier (The Courier), tells the story of Jan Nowak Jeziorański who during the Second World War was one of the key figures in the Polish resistance.
A man of extraordinary courage who was serving as an emissary between the commanders of the AK resistance movement (Home Army) and the Polish Government in Exile, as well as other allied governments, he came to be known as the Courier from Warsaw.

De film Kurier vertelt het verhaal van Jan Nowak Jeziorański die tijdens de Tweede Wereldoorlog een van de sleutelfiguren in het Poolse verzet was.
Een man met buitengewone moed die diende als afgezant tussen de bevelhebbers van de AK-verzetsbeweging (thuisleger) en de Poolse regering in ballingschap, evenals andere geallieerde regeringen, hij werd bekend als de koerier uit Warschau.


PosterKURIER_132023038094219027_big.jpg

Cast & Crew
Philippe Tlokinski, Patrycja Volny, Julie Engelbrecht, Grzegorz Malecki, Jan Frycz

Regie
Władysław Pasikowski

Lengte
1:32 deze voorstelling is zonder pauze

Kijkwijzer


Speeltijden (klik op de tijden om te kopen)

zozo 02 junijun 18:30
Zaal 2
  • KURIERDRUK_4_132023971994844830_big.jpg