Voorwaarden DOK6 Filmpas

 • De DOK6 Cinema filmpas, hierna genoemd filmpas, is een initiatief van DOK6 Cinema. De rechten en het gebruik van de filmpas worden beschreven in deze voorwaarden. Niets van dit alles mag zonder toestemming van DOK6 Cinema worden gebruikt of gekopieerd.
 • DOK6 Cinema zal klantgegevens zorgvuldig beheren en enkel gebruiken voor promotionele doeleinden binnen DOK6 Cinema en DOK6.
 • De filmpas blijft te allen tijde eigendom van DOK6 Cinema
 • De filmpas is strikt persoonlijk en de rechten die eraan ontleent kunnen worden zijn niet overdraagbaar. Derden kunnen aan de filmpas geen rechten ontlenen.
 • DOK6 Cinema is om redenen van controle op elk moment gerechtigd de pashouder te verzoeken naast zijn filmpas een legitimatiebewijs te overleggen.
 • Bij diefstal of verlies van de filmpas dient de pashouder DOK6 Cinema hiervan zo spoedig mogelijk in kennis  te stellen. Wenst de pashouder een nieuwe filmpas dan wordt er €5,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • DOK6 Cinema is gerechtigd de filmpas in te nemen en het gebruik ervan op te schorten, indien de pashouder handelt in strijd met deze algemene voorwaarden danwel om overige zwaarwegende redenen.
 • De filmpas kan niet gebruikt worden in combinatie met andere acties, arrangementen of kortingen.
 • Je koopt de filmpas voor € 10,-. Hiervoor krijg je “10 ritten ” met korting naar de film. Deze ritten blijven maximaal 1 jaar geldig, daarna dient de pas opnieuw opgewaardeerd te worden.
 • De pashouder kan per bezoek een introducé meenemen die van dezelfde korting als de pashouder gebruik kan maken. In totaal kost het je dan 2 ritten.
 • DOK6 Cinema behoudt het recht om op elk gewenst moment de entreeprijzen aan te passen.